Tutulmalar Takvimi

ay ve güneş tutulması astroloji, burçlar, doğum haritası, horoscope, yıldız haritası

18 Eylül 2024 Ay Tutulması Balık Burcu

Bu sonbaharda yaşayacağımız ay tutulması iç dünyamızı etkileyerek rutin hayatımızdaki performansı ve insanlarla olan iletişimimizi zorlayabilir.  Sağlıkla ilgili konularda bu dönem daha çok gündemimize gelebilir. Bu yüzden dikkatli olmamızda fayda var. Ayrıca aile ve insan ilişkilerimizde de kendimizi çatışma halinde bulabiliriz. Ekonomik açıdan ise fırsatları değerlendirmeyi bilenler bu dönem kazançlı çıkabilir. Finansal yönden güven verici bir ortam olmasa da bazı ilerlemeler kaydedile bilinir.

02 Ekim 2024 Güneş Tutulması Terazi Burcu

Bu yılın ikinci güneş tutulmasını terazi burcunda gözlemleyeceğiz. Bu yüzden evlilikler, ortaklıklar ve ticari faaliyetler göz önünde olacaktır. Üstü kapalı kalmış konular açılmaya başlayabilir. Tutulmada ayrıca mücadele teması ön plana çıkıyor. Bu yüzden dirençlerle karşılaşmamız mümkün. Bunun yanında iç dünyamızı hareketlendirecek, belki motivasyon sağlayacak durumlarda ortaya çıkabilir. İletişim, ekonomi ve dünya gündemi ani gelişmeler ile değişmeye devam edecektir. Sonbaharın kaotik enerjisi dengeleri bozarak yeni dengeler ortaya koyabilir. Bu tutulma döneminde kova, balık, boğa, ikizler ve yengeç burçları daha çok etkilenebilir. 

25 Mart 2024 Ay Tutulması Terazi Burcu

Yılın ilk ay tutulmasını terazi – koç aksında yaşayacağız. Kişisel meselelerdeki ve ortak alanlardaki dönüşüm süreci bu yüzden devam ediyor olacak. Ticaret, evlilik ve hayat kurgusundaki pek çok hareketi içselleştirmek ve yolumuza öyle devam etmemiz gerekebilir. Tutulma anındaki açılara baktığımızda sosyal alan ve sabit gelir kaynaklarının pozitif etkileşim sürdürdüğünü görüyoruz. Bununla birlikte psikolojik olarak farklı kaynakların etkisi yüzünden ruhsal durumumuz değişebilir ve kendimiz için olumlu noktalar oluşturabiliriz. Yılın ilk yarısındaki sakin kurgusal süreci bu tutulmada olayları olgunlaştırmak için kullanabiliriz. Bu tutulmada terazi, kova, balık, koç ve boğa burçları en çok etkileşimde kalacak burçlar olacak.

08 Nisan 2024 Güneş Tutulması Koç Burcu

Yılın ilk güneş tutulmasını koç burcunda karşılıyoruz. Bu tutulma oldukça yüksek enerjili bir kurguya sahip ve olumlu bir etkileşim senaryosu çizebilir hayatlarımızda. Kişisel noktalarda, egoda, karakter gelişimimizde güçlü etkiler sunabilir. İçsel olanın dışarıya yansıma dönemi de diyebiliriz. Sosyal hayatın farklı bir faza gireceğini ve iş hayatında da değişimler yaratacağını söyleyebiliriz. Bu arada koç burcunda devam eden Merkür retrosu da tutulmaya eşlik ediyor olacak. Bu yüzden fikir paylaşımlarında tartışmalardan ve gerginliklerden uzak durmakta fayda var. Yaz aylarına kadar olan süreçte içsel dünyamız, para ve kişisel meselelerimize ait gündem böylelikle ortaya çıkacaktır. Burçlardan özellikle kova, balık, koç ve boğa bu tutulmanın etki alanı içinde kalıyor olacak. Ay ve güneş tutulmalarının boğa, akrep ve balıkla olan etkileşimi doğa hareketlerini harekete geçirebilecek düzeye de gelebilir. 

2024 Güneş Tutulmaları

08 Nisan 2024 Koç Burcu

02 Ekim 2024 Terazi burcu

2024 Ay Tutulmaları

25 Mart 2024 Terazi Burcu

18 Eylül 2024 Balık Burcu


14 Ekim 2023 Güneş Tutulması Terazi burcu

Yılın ikinci güneş tutulmasını terazi burcunda gözlemliyor olacağız. Bu tutulmada ortaklıkların durumunda ve kurgusal planda olacak hareketlenme çok daha büyük olabilir. Gökyüzündeki sert etkileşimler dirençli bir sonbahar döngüsü hazırlıyor da diyebiliriz. İç dünyamızdaki dengeler, sosyal hayatın kısıtlı akışı ve finans dünyasındaki yüksek dalgalanmalar faydayı ve zararı aynı anda görmemizi sağlayabilir. Aynı zamanda duygusal ilişkilerimizde ve evliliklerde de gündem değişiyor olacak. Yeni olaylar ve yeni insanların olasılıkları canlı tutacağı bir dönemi işaret ediyor. Terazi, akrep, oğlak, balık ve boğa burçları tutulmadan en çok etkileşim alacak burçlar olarak karşımıza çıkacak. Tutulmanın diğer bir etkisi ise duygu durum değişimleri üzerine olacak diyebiliriz. Ruh halimizdeki değişimleri anlamaya çalışmalıyız. Depresif kalmak bu dönemde sorunları daha zor bir hale getirebilir. İki hafta sonrasında olacak ay tutulmasında da maddi imkânlar ve psikolojik açıdan gelişecek kurgusal durumlar etkili olacak. 

28 Ekim 2023 Ay Tutulması Boğa burcu

2023 yılının son ay tutulması boğa burcunda gerçekleşiyor. Bu yüzden sabit değerler üzerindeki değişim enerjisinin miktarı da artarak kendisini gösterecektir. Ayrıca sağlık, aile ve içsel durumlara ilişkin konular da yükselişe geçecektir.  Akrep, balık, boğa ve başak burçları etkileşim içindeler. Kurgusal açıdan sonbaharda başlayan yeni fazın bir sonraki yılın şartlarını belirlediğini söyleyebilir, kişisel hayatlarımızda ise önceliklerimizin bir kez daha değişime uğrayacağından bahsedebiliriz. Sonbaharda gerçekleşen tutulmalar yapı itibari ile güçlü tutulmalar değil lakin akış içindeki kaotik döngü zayıf etkileşimleri bile önemli hale getirebilecek boyutta etki ediyor.  

20 Nisan 2023 Güneş Tutulması Koç burcu

Bu yılın ilk tutulması koç – akrep aksında gerçekleşiyor olacak. Koç burcundaki güneş tutulması bu açıdan oldukça önemli. Tutulma bireysel hayat kurgumuzun daha fazla etkileneceği bir döngünün başlangıcı olabilecektir. Satürn ve Plüton’un burç değişimlerini de göz önüne alırsak iç dünyamızın ve toplum hayatındaki değişimin bu tutulmanın baş aktörleri arasında olacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte iletişim ve ekonomik alanda yepyeni sınavlara ve olaylara maruz kalacağımızı görebiliriz. Şubat ayındaki büyük deprem ile ortaya çıkan kurgusal kırılma 2023 yılındaki faz değişiminin önemli bir göstergesi oldu ve dalgalanmalarını devam ettiriyor. Bu noktada özellikle mayıs ayının beşindeki ay tutulması çok önemli görünmektedir. Bu güneş tutulması ayrıca egoyu ortaya çıkararak bireysel çıkar tartışmalarını da körükleyebilir. Kova, balık, koç ve boğa burçları tutulma kurgusunun içinde kalacak burçlarıdır.   

05 Mayıs 2023 Ay Tutulması Akrep burcu

Yılın ilk ay tutulmasını akrep burcunda yaşayacağımızdan dolayı ülkemizi daha yakından ilgilendiriyor olacak. Tutulma konumuna bakacak olursak daha çok ekonomik ve sürpriz gelişmeleri tetikleyecek bir tutulma döngüsüne sahip olacaktır. Bununla birlikte ruhsal dönüşümlerdeki farkındalığı da arttıracak diyebiliriz fakat bu noktada negatif enerji etkileşimine dikkat etmemiz gerekiyor. Hukuksal olaylar, hak arayışları ve yasal süreçler açısından da kurgusal olarak yoğun geçecektir.  Ayrıca boğa burcunda devam eden Merkür Retro suda özellikle ekonomik koşulları zorlamaya devam edecektir. Aynı zamanda toprak ve su elementi doğa olaylarını harekete geçirebilir. Toplumsal hareketlerde ise yön arayışlarına belirleyici etkiler getirebilir.  

2023 Güneş Tutulmaları

20 Nisan 2023 Koç Burcu

14 Ekim 2023 Terazi burcu

2023 Ay Tutulmaları

05 Mayıs 2023 Akrep Burcu

28 Ekim 2023 Boğa Burcu


25 Ekim 2022 Güneş Tutulması Akrep burcu

Türkiye den gözlemlenebilecek olan akrep burcundaki güneş tutulması hiç şüphesiz bu yılın en önemli gök olayı olacak. Etkisini çok daha yakından hissedeceğimiz tutulmanın ülkemize olan etkisi de bu kez sınırlı kalmayacak. Bu yüzden kendisine has kırılma alanları yaratabilir. Kişisel hayatlarımızda her türlü ani gelişmeye karşı tedbirli ve soğukkanlı olmak gerekir. Ayrıca ekonomi ve sosyal çevre ekseninde gelişecek olan gelişmelerde gündem olacaktır. Finansal kaynaklardaki dengesizlik ve politik anomalilerde söz konusu diyebilirim. Bununla birlikte kararların netleşmesi ve yapılması gerekenlerin daha belirgin bir hale gelmesi, kalıplaşmış sorunların çözümünde etkili olacaktır. Hayat mücadelesindeki haklılıkların ortaya çıkması da diğer bir yansıması olacak. Ülkemizin kendi örüntüsündeki özellikten dolayı deprem ve sel gibi bazı doğa olaylarının tetiklenmesi mümkün olabilir. Dünyada ise süregelen olayların faz değiştirerek devam edeceğini görebiliriz. Koç, boğa, ikizler, terazi, akrep, oğlak ve kova burçları tutulma etkileşimi içerisinde kalıyor olacaklar.  

08 Kasım 2022 Ay Tutulması Boğa Burcu

Bu yılın son tutulması boğa burcunda gerçekleşen ay tutulması olacak. Tutulma ekseninde yine akrep ve boğa aksının çalıştığını göreceğiz. Buda hem maddi hem de manevi dönüşüm şartlarını sarsmaya devam edecek. Bu tutulmada özellikle ikizlerde devam eden mars retrosu maalesef özellikle iletişim ve problem çözümlerini negatif etkileyecek güçte. Ayrıca içsel gelişim mekanizmalarında negatif manipülasyon oranı da hızla artıyor. Yine tutulmaya eşlik eden Uranüs – Satürn ve Güneş – Satürn arasındaki sert açılar hayatımız üzerinde artmış olan baskıların giderek kırılmalara ve yeni kararlar almamıza sebep olacak nitelikte görünmektedir. Kova, balık, boğa, ikizler ve akrep burçları etkileşimlerin merkezinde oldukları için dikkatli olmaları gerekmektedir.  

30 Nisan 2022 Güneş Tutulması Boğa Burcu

 Bu yıl tutulma eksenleri boğa ve akrep burcuna geçiyor. Bu yüzden sabit değerlerimizdeki değişime ve sürpriz durumlara dikkat etmemiz gerekecek. Kişisel plandaki dönüşümlerimizin ekseni de buna bağlı olarak değişecek ve hayatımızdaki konuların farklı boyutlarını görmeye başlayacağız. Tutulma anı görünümünde balık burucunda ki yoğunluk daha çok içsel olan meselelerimize etki edecektir. Bu noktada destek açılarının olması heves ve ilham kaynaklarımızın artışını sağlayacakta diyebiliriz. Yine özellikle kişisel plandaki ekonomik gelişmelerde ilerleme sağlayacak fırsatlar ortaya çıkabilir. Kariyer ve rutin planda yaptığımız işlerde tutulmadan sonra daha ön planda olacak diyebiliriz. Toprak elementi olan burçlar (boğa, başak ve oğlak) tutulma da daha çok etkileşim içinde olacaklar.

16 Mayıs 2022 Ay Tutulması Akrep Burcu

Yılın ikinci tutulması akrep burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması olacak. Tutulma ekseni koç burcundaki gezegen dizilimi yüzünden kişisel plandaki hedeflerimizin fazlasıyla hareketleneceğini söylüyor. Bununla birlikte sürprizlerin, hukuksal olayların, sonlanmaların ve ruhsal gelişimle ilgili konuların da kurgusal hareketleri hızlanacaktır. 2022 yılının ilk yarısındaki tutulmalar hayatımızı ilerleme yönünden destekleyecek. Tabi ki zorlayacağı noktalarda var. İletişim, sosyal hayat ve teknoloji kullanımıyla ilgili görünümler sorunlu olacak alanları vurgulayacak. Önceki tutulma ile birlikte toprak ve su elementleri baskın hale gelirken başarı ve duygusal dünyamıza ait temaların artışına sebep olacaktır. 

2022 Güneş Tutulmaları

30 Nisan 2022 Boğa Burcu

25 Ekim 2022 Akrep burcu

2022 Ay Tutulmaları

16 Mayıs 2022 Akrep Burcu

08 Kasım 2022 Boğa Burcu


19 Kasım 2021 Ay Tutulması Boğa Burcu

Bu yılın ikinci ay tutulması boğa burcunda ve son derece yüksek bir enerji ile gerçekleşiyor olacak. Gökyüzündeki kaotik görünüm pek çok sabiti yerinden oynatacak güçte. Akrep burcunda bulunan güneşin konumu gizli kapaklı kalmış konuları ortaya çıkarmaya hazırlanıyor diyebiliriz. Çok ilginç bir dönem olacağını belirtmekte fayda var. Olumlu ve olumsuz pek çok konu kendi arsında yüzlerce bağlantı kurarak çıkacak karşımıza. Ekonomik alanda hızlanma gözlenebilir. Sosyal alanda gerilim, teknolojiden uzaklaşma ve ruhsal alanda maneviyata yönelme gibi durumlar belirgin görülebilir. Boğa, akrep, oğlak, kova ve balık en çok etkilenen burçlar arasında. Bu tutulma aynı zamanda eskiye dair bir temizlenme işlemi de başlatabilir. Güçlü bir ay tutulması ve kurguyla olan dansını net bir şekilde hayatın içinde hissedebileceğiz.

 04 Aralık 2021 Güneş Tutulması Yay burcu

Yılın son güneş tutulması pozitif görünümlü bir tutulma ve yılı bu tutulma ile sonlandırıyoruz. Tutulmanın konumu eğitim, hayat görüşümüz, seyahatler ve dış ilişkilerimizi etkileyerek yön vermeye çalışacak. Ona eşlik eden etkileşimlere baktığımızda ise finans ve içsel meselelerin zaman içerisinde artan bir ölçüde aktifleşmesini gözlemleyebiliriz. ilk etapta dengesiz bir kurgusal yapıyla karşı karşıya kalmışken bu tutulma ile daha stabil şartları görebiliyor olacağız. Bununla birlikte marsın akrepte devam eden transiti ani gelişebilecek olan pek çok durumu hayatımıza dahil edebilir pozisyonda olacak. Önceki dönemlerde alınan kararların dünya üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin daha baskın bir örüntü oluşturmasını da bekleyebiliriz.

26 Mayıs 2021 Ay Tutulması Yay Burcu

Yay burcunda meydana gelen tutulmalardan aldığımız etkileşim bu yılla birlikte son buluyor ama bu yılda bizleri hayatımızın sabit değerleri noktasında oldukça yoğun bir şekilde etkileyecek diyebiliriz. Mayısta yaşayacağımız bu yılın ilk ay tutulması iletişimi ve iç dünyamızı da sert bir şekilde vuracak ve bizi hassas olduğumuz noktalardan zorlayacak. Aynı zamanda iletişim konusunda da bir takım yanlışlıklar ve tıkanıklıklar da söz konusu olacaktır. Bu durum toplumdaki sosyolojik ilişkileri de etkileyebilir. Ayrıca uluslararası konuların yoğunlaşmasını da sağlayacaktır. Eğitim ve seyahatlerde yine en çok hareketlenecek ve direnç gösterecek konular arasında. Yaylar, balıklar, boğalar ve ikizler bu dönemi daha dikkatli geçirmeleri gerekiyor. Diğer taraftan 10 haziranda gerçekleşecek olan güneş tutulması ise bu tutulmada etkilenen konuların genişlemesi yönünde bir etkiye sahip. Bu yüzden hem tutulma hem de tutulma menzili safhalarında hayat akışımızdaki muhtemel dalgalanmaları iyi yönetmek gerekiyor.  

10 Haziran 2021 Güneş Tutulması İkizler Burcu

Yılın ilk güneş tutulması ikizler burcunda gerçekleşiyor. Bu yüzden fikirlerimiz, anlaşmalarımız, kısa mesafe seyahatlerimiz, kardeş ilişkilerimiz ya da problem çözümlerimiz bu dönem ön plana çıkıyor. Aynı dönemde ikizler burcunda devam eden Merkür retrosu ise bu alanda gerçekleşecek aksaklıkları haber verirken tutulma bu etkiyi daha fazla etkinleştirebilecek güçte olacak. Yine tutulmaya eşlik eden sert açılarda ekonomiyi ve ruhsal halimizi değiştirecek güçte olabilir. Kurgusal açıdan şansımızı ve yaşadığımız olayları çok zorlamamak önemli. Vereceğimiz kararların rutinimize olan etkilerini de iyi hesaplamak gerekiyor. Devam eden yaz aylarında kısmi olarak gelişecek tıkanıklar bu olay örgüsündeki yönetimimize bağlı kalacaktır.  

2021 Güneş Tutulmaları

10 Haziran 2021 İkizler Burcu

04 Aralık 2021 Yay burcu

2021 Ay Tutulmaları

26 Mayıs 2021 Yay Burcu

19 Kasım 2021 Boğa Burcu


Ay ve güneş tutulmalarının astrolojik etkileri

Yazıların tüm hakları saklıdır

Murat KOYUN