Okült Yöntemler

Okült Yöntemler

Okültizm ise geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında ezoterik yollarla gerek aktarılan gerekse gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanabilir. Okültizm, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile “gizli” bilginin araştırılması demektir. Terim, Latince “gizlemek”,