Okültizm ise geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında ezoterik yollarla gerek aktarılan gerekse gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanabilir. Okültizm, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile “gizli” bilginin araştırılması demektir. Terim, Latince “gizlemek”, “saklamak”, “üstünü örtmek” anlamına gelen “occulere” den türemiştir. Eski Yunan zamanlarındaki muhtelif gnostik inançlardan İslam’daki Sufi inanca ve psikoloji kaynaklı pek çok yeni fikre kadar oldukça geniş bir bağlamı içine alır. Modern zamanlardaki duyum ötesi algı, hipnoz ve telepati gibi parapsikoloji alanına giren ve bilimsel çevreler tarafından kuşku ile yaklaşılan araştırma alanları okültizm (gizliciğin) kapsamı içindedir.

Simyanın çalışma yöntemleri arasında okültizm ile ilgili yöntemler tabi ki geniş bir yer tutar. Simya eğitimi sürecinde izlenen ezoterik yol okültizm yöntemleri ile beslenir fakat bu noktada önemli olan gerçeklikten kopmamaktır. Yöntemler kendi içlerinde güçlü etkiler yaratabilir lakin denge ve ruhsal sınırları geçmemek bu noktada kişiyi korur ve ilerlemeyi mümkün kılar. Her aşamadaki ve ustalık eğitimindeki okültizme ait yöntem ve ezoterik yollar farklıdır. Bunlar ayrıca ilmi öğrenecek kişi için yapısına uygun şekilde tekrar ayarlanması gerekir. Bu konuda bilgilerin gizliliği ise her zaman için en önemli kuraldır. Bu süreçler içerisinde zaman en yanıltıcı noktadır çünkü sabrı bu yönde sadece o test edebilir. Onun karşısında durabilmek yol ile yöntemi bir araya getirecek olan değişime karşı duyduğumuz istekle sağlanabilir. Burada ise karşımıza bütüne ait olanın enerjisini anlamak ve önümüze çıkan kapıları birer birer açabilmekle ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır.   


“Yazıların Tüm Hakları Saklıdır”Murat KOYUN

Okült Yöntemler
Etiketlendi: