Ezoterik Yollar

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstat tarafından sadece ehil olanlara insiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Bu noktada karşımıza öğretiler çıkar. Dünyada kimseye ait olmayan bu yollar insanın kendi üst seviyelerini bulma ya da sınırlarını aşma çabasıdır. Katı ve zor bir yol olan insiyasyon sistemleri hızlı tüketime elverişli değildir. Hızlı tüketildiğinde ise insana yarardan çok zarar getiren yönleri vardır. Burada dikkat çekmek istediğim şey bu yolları yaşamak için onları saatlere, seminerlere bağlayamayacağınızdır. Bir kişinin öğretiye girmesi o kişinin büyük bir emekle işlenmesi sayesinde olabilir ve bu yollar usta ile o kişinin arasında kalır.

Aşamalardan geçmek ve bilginin o kişiye işleyerek çalışır hale gelmesi alınması gereken en önemli kriterdir. Değerlendirmeye aldığım pek çok başvuruda en çok şikâyet edilen şey alınan pek çok eğitim sonucunda arayışın karmaşaya dönüşmüş halidir. Son derece özenli bir şekilde yaşanması gereken süreçlerin dokümanlarla ve saatlik seanslarla oluşturulmaya çalışması bu durumu yaratır. Severek yaşamaya ve yaşatmaya çalıştığım simyada bu durumun gerçek halinden kopmadan ve kişinin kendi hallerini keşfettiği alanları yaratmaya çalışarak süreci sürdürmeye çalışırım. Çünkü yol hayatın kendisini de yakından ilgilendirir ve hayatların kendi dengesini bulması gerekir.

Zaman içinde anın farkındalığı insanın geniş bakış açısıyla alakalıdır. Geniş olmak ise başlı başına kalbin, aklın ve ruhun kendi aralarındaki koordinasyona bağlıdır. Anı yaşa güzellemesi yaşadığımız kurgusallığın içinde zaten mümkün değildir çünkü an her zaman hareket hükmünün etkisinde devam eden bir başkalaşımdır. İnsan üzerindeki baskıyı kırabilmek için bu başkalaşıma direnç göstermeye itilse de çözüm zamanın kendi öğretisini kabul ederek dengeyle genişleyebilmekten geçer. Bu dengeyi kurabilmek ise kalbin yumuşaklığına, aklın pozitif yönelimine ve ruhun doğru beslenmesine ihtiyaç duymaktadır.

“Yazıların Tüm Hakları Saklıdır”Murat KOYUN