Gücünü Keşfet

Gücünü Keşfet

Simya Eğitimi  Pozitif değişim insanın kendi enerjisini, geçmişini ve duygularını anlamasıyla gerçekleşebilir.  Öğretiler değişimin ve dönüşümün sistematik prensiplerini barındırırlar. Simya bu öğretilerin en önemli kaynaklarından biridir. Kişi bu kaynaktan faydalanabilmek için öncelikle bu çalışmayı kabul etmesi gerekir. Öğretilerle hayat yolunda

Ezoterik Yollar

Ezoterik Yollar

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstat tarafından sadece ehil olanlara insiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. Bu noktada karşımıza öğretiler çıkar. Dünyada kimseye ait olmayan bu yollar insanın kendi

Okült Yöntemler

Okült Yöntemler

Okültizm ise geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında ezoterik yollarla gerek aktarılan gerekse gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanabilir. Okültizm, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile “gizli” bilginin araştırılması demektir. Terim, Latince “gizlemek”,